VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

26-11-2017, 10:00:00

Herdenken overledenen

meer

27-11-2017, 19:30:00

Kerkenraadsvergadering

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
Overdenking november
28-10-2017, 08:00:53

 De gemeente als een uitnodigende gemeenschap
(Johannes 1 vers 44 t/m 52, Hebreeën 13 vers 1 en 2, Lukas 14)
 
Als vervolg op de kerkproeverij die in oktober gehoudenis, past heel goed het thema voor november “de gemeente als uitnodigende gemeente(schap)”.
 
In de hierboven genoemde Bijbelgedeelten wordt in Johannes o.a. beschreven dat Filippus tegen Natanael zei dat hij Jezus had gevonden, Jezus de zoon van Jozef uit Nazaret. Nazaret! zei Natanael, kan daar wat goeds vandaan komen? In Hebreeën staat: houdt de onderlinge liefde in stand. In Lucas staat beschreven: wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden.
 
Het gaat hier om vooroordeel, naastenliefde en nederigheid.
 
Vooroordeel
Het is geheel menselijk en herkenbaar wat hier beschreven staat. Ook wij kennen allemaal wel kreten die met vooroordeel te maken hebben. Denk hierbij maar aan de gezegdes: daar is nog nooit iets goeds vandaan gekomen.
Of: die kom ik liever niet in het donker tegen. Of: die vertrouw ik alleen voor zover ik hem zie.
 
Naastenliefde
Ook hier zijn wij maar gewoon mensen en vergeten de juiste betekenis van naastenliefde nog wel eens. Als ik bij mijzelf af ga tenminste wel. Bij sommige mensen in nood ben ik bereid veel meer tijd en energie te geven dan anderen. Ik bepaal dan zelf een beetje of die mensen dan wel echt in nood zijn of niet. Is dit wel echt naastenliefde?
 
Nederigheid
Ik wil toch wel graag gehoord worden. Ik heb namelijk ook wel een mening en wil niet dat die over het hoofd wordt gezien. Daarbij wordt de nederigheid nog wel eens vergeten.
 
Bovenstaande zijn voorbeelden die ruim 2000 jaar geleden speelden maar ook nu nog steeds actueel zijn. Als ik dan naar het thema “De gemeente als een uitnodigende gemeenschap” kijk, moet ik (en waarschijnlijk velen van ons) nog heel hard met mijzelf aan het werk. De genoemde tekortkomingen hierboven dragen niet bij aan een uitnodigende gemeenschap.
 
Misschien goed om bij nieuwe ontmoetingen in en buiten de kerk de woorden van Christus die in Lucas 14 staan geschreven goed in praktijk te brengen. Jezus vertelt hier dat nederigheid, naastenliefde en het onbevooroordeeld zijn een eerste vereiste zijn om het koninkrijk van God binnen te kunnen gaan. Ik bid dat wij met zijn allen als gemeente een “uitnodigende gemeente” mogen zijn.


Meer nieuws:
- Veiligheid in de kerk
- Voorzang 2018 (wijziging)
- Kindernevendienst
- Actiegroep - inzamelen statiegeld
- Actie4Kids - schoenendoosactie

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten