VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

25-03-2018, 10:00:00

Eredienst

meer

29-03-2018, 19:30:00

Witte Donderdag

meer

30-03-2018, 19:30:00

Goede Vrijdag

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
Overdenking maart
01-03-2018, 10:27:43

 De gemeente als een fontein van Levend water
Maart is de maand van de 40-dagentijd. De zondagen in deze maand zijn alle vier lijdenszondagen, aansluitend aan de laatste zondag van maart volgt de stille week met daarin drie bijzondere diensten. En na de laatste dag van maart volgt de zondag van Pasen op 1 april. En dat alles maakt deze maand tot een bijzondere maand: we gedenken, als gemeente maar ook persoonlijk wat Jezus voor ons deed. En dat gedenken heeft een heel bepaald en bijzonder doel: we gedenken opdat we verbonden zullen raken: verbonden aan Hem die voor onze zonden stierf en ons nieuw leven geeft.  Het thema van deze maand vertelt ons wat die verbondenheid betekent. Het maandthema laat enerzijds zien aan wie we verbonden zijn, anderzijds vertelt het ons ook wat daarvan het gevolg is.
In Johannes 4 (tijdens het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw) zegt Jezus dat Hij zelf het levende water is, het water waarvan je nooit meer dorst krijgt. Verbonden raken met Jezus is dus verbonden raken met een bron van Levend water, verbonden raken met Hem die je iets geeft wat je diepste en steeds weer terugkerende verlangen vervult en stilt.
In dat beeld van water ligt ook een mooie link met het Paasfeest waarnaar we uitkijken in deze maand van de 40-dagentijd. Immers water is de bron van alle leven! En levend water geeft nieuw en blijvend leven. Wie kent die bekende regels uit dat Opwekkingslied niet:
 
Want dit water brengt nieuw leven.
En verfrist mij elke dag!
 
Bijzonder: de komende maand gebruiken om je te laten vullen en te laten vervullen vanuit de Bron van Levend water die Jezus zelf is, je te laten vullen met dat water dat (zoals dat lied zegt) nieuw leven brengt. Is er een mooiere voorbereiding mogelijk op Pasen?
En ons maandthema laat ook zien wat daarvan het gevolg, het effect, de vrucht is. Want er staat niet: de gemeente als een bron van levend water, maar ons maandthema is: de gemeente als een fontein van levend water. En die woorden laten het effect zien: wie verbonden is met de bron van levend water, wordt zelf tot een fontein van levend water. Verbonden met een bron van levend water spuit de fontein. Zonder die verbondenheid met de bron is er geen fontein, vanuit die verbondenheid met de Bron is de fontein niet te voorkomen en niet te stoppen. En daar gaat het dus om, voor ons als gemeente en voor ieder van ons persoonlijk; vanuit de verbondenheid met de Bron (daar richten we ons in de komende maand en in de lijdenstijd vooral op) worden tot een stroom van levend water in deze wereld. Dat is Pasen. Daarnaar zien we de hele maand vol verlangen uit! Met het oog daarop zei Jezus ooit (Johannes 7) Wie tot mij komt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Wat een geweldige belofte!
Dit maandthema, deze maand van de 40-dagentijd is de maand van het grote Perspectief van Pasen: vanuit verbondenheid met de lijdende Knecht die tegelijk de Bron van levend water is, mogen en zullen we worden tot een fontein van levend water. Datzelfde perspectief klinkt ook door in het thema van ons 40-dagenproject: ”Een nieuwe schepping”. In die verwachting gaan we onderweg en bidden we met de woorden van een ander lied:
 
Laat door mij uw levend water. 
Vloeien als een klare stroom.


Meer nieuws:
- Uitdeelactie Jumbo
- Inzameldagen
- Klusochtend #handenuitdemouwen
- Flessenactie #gietoan
- Kindernevendienst

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten