VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

02-10-2016, 10:00:00

Eredienst

meer

05-10-2016, 14:30:00

55-plusgroep

meer

07-10-2016, 20:00:00

Jongerengroep

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
Droomdienst in Vrije Evangelische Gemeente Zwolle
01-10-2016, 17:15:13

De jeugddienst die de Vrije Evangelische Gemeente op zondag 9 oktober om 10.00 uur ’s morgens organiseert heeft als thema: “I have a dream”. De dienst is voorbereid door een aantal jongeren van de gemeente en wordt geleid door Henk van Dam, voorganger van de VEG Zwolle. Jongeren verlenen nietig alleen muzikale medewerking maar hebben hun (creatieve) dromen over hoe een dienst eruit kan zien de vrije loop gelaten. Dat leidde tot een verassend geheel: vaststaande onderdelen van een dienst zoals votum en groet en de zegen zijn in een nieuw jasje gestoken waardoor ze verrassen anders zijn en daardoor meer sprekend tot de verbeelding van jongeren en ouderen. Persoonlijke bijdragen van jongeren en ouderen die vertellen over hun (persoonlijke) droom en wat daarvan terecht kwam maken de dienst actueel, herkenbaar en uitdagend!
 
De VEG, gevestigd in de sfeervolle en markante Kapel aan de Hogenkampsweg heeft de laatste 10 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt en dat heeft onder andere geleid tot de instroom van een flinke groep jongeren en jongvolwassenen. Elke tweede zondag van de maand heeft de dienst in de VEG een bijzonder/ laagdrempelig karakter en is i op een specifieke doelgroep gericht. Deze zondag is een jeugddienst, voorbereid door een aantal jongvolwassenen. Geïnspireerd door het levensverhaal van Jozef, de man in wiens leven dromen een beslissende rol speelden is deze dienst opgebouwd. Als jongere heb je je dromen, je idealen, je idolen en andere dingen en andere mensen waarvan je droomt. Dat gegeven, in combinatie met een eeuwenoud Bijbelverhaal, over een mester-dromer blijkt verrassende mogelijkheden te bieden voor de invulling van een dienst.  In deze dienst vertellen mensen hun droom. We worden geconfronteerd met dromen die in duigen vallen en één grote illusie blijken te zijn. We kijken naar een life-opname van de toespraak van Ds. Martin Luther King (I have a dream) en laten ons verrassen door de droom van God voor ons leven en deze wereld, een droom die geen bedrog is. 
 
De VEG hoopt deze morgen heel veel gasten en met name jongeren te begroeten in deze bijzondere jeugddienst. De Kapel is vanaf 9.30 uur open. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee. 


Meer nieuws:
- PR Commissie
- Overdenking oktober
- Catechese
- Kindernevendienst
- Jaarthema 2016 - 2017

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten