VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

16-12-2018, 10:00:00

Eredienst

meer

17-12-2018, 19:30:00

Kerkenraad

meer

19-12-2018, 19:00:00

Gebedsmoment / Geprekskring

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
Kerstviering met de wijk
02-12-2018, 20:26:01

 

Op zaterdag 22 december is onze jaarlijkse Kerstviering .

We vieren met elkaar als gemeente (dat zeker ook) en met bewoners uit de wijk op een heel eigen wijze (anders dan op Kerstavond en in de Kerstmorgendienst) de geboorte van Jezus. We doen dat elk jaar en ook nu op de zaterdag voorafgaand aan Kerst. Om 17.00 uurbegint het programma, vanaf 16.45 uuris er koffie, thee of warme chocolademelk met een Kerst traktatie!

Het programma van de Kerstviering bestaat uit twee delen! 

-       Het eerste deel is een compilatie van samen zingen van bekende kerstliederen, gedichten, ontsteken van kaarsen en muziek. Elk jaar is er een originele en creatieve manier van presenteren van het verhaal van de geboorte van Jezus en is er een vrij Kerstverhaal. 

-       Het tweede gedeelte van het programma is er een uitgebreid en 
gevarieerd warm en koud Kerstbuffet, klaargemaakt door gemeenteleden. 

Samen eten verbindt. 
Samen zingen verbindt! 
Samen vieren verbindt.  

Elk van de onderdelen van deze Kerstviering onderstreept waar het op Kerst om gaat: we vieren in woorden, liederen en symbolen de geboorte van Jezus (dat is waar het op Kerst in de eerste plaats om draait) en we vieren in het samen eten ook onze warme verbondenheid met elkaar en met anderen. En dat is ook waar het op Kerst om gaat! Anders gezegd: deze kerstviering is een prachtig voorbeeld van gestalte geven aan ons jaarthema (Let’s connect): we vieren de verbondenheid met het geboren Kind van Bethlehem en we vieren onze verbondenheid met elkaar en met de wijk.

We nodigen u (en jou) als gemeenteleden dan ook van harte uit! Deze Kerstviering is niet alleen voor mensen uit de wijk maar uiteraard ook voor onze eigen gemeenteleden. En we zijn ook dankbaar voor het feit dat we jaar op jaar voor tientallen bewoners uit de wijk een gastvrij huis mogen zijn. Voor velen van hen is deze Kerstviering een hoogtepunt, vaak de enige Kerstviering die ze meemaken en voor de meesten zelfs het enige contact met een gemeente en met het Evangelie. 

We zien uit naar dit bijzondere Kerstgebeuren en hopen en bidden dat we zelf gezegend voor anderen tot een zegen mogen zijn. Meer nieuws:
- Kerstnachtdienst (22:30 - 24/12)
- Oliebollen
- Kindernevendienst
- Overdenking december
- Jaarthema

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten