VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

22-01-2017, 10:00:00

Eredienst / Zangdienst

meer

29-01-2017, 10:00:00

Eredienst

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
Week van gebed
07-01-2017, 18:56:58

De week van zondag 15 tot en met zondag 22 januari is de week van gebed. Een initiatief vanuit de raad kerken en Missie Nederland. (vroeger de Evangelische Alliantie). Over grenzen van kerkmuren heen ontmoeten mensen elkaar in deze week en bidden samen voor elkaar, voor de kerk en voor allerlei situaties in de wereld. Per plaats worden deze initiatieven op uiteenlopende manieren vorm gegeven. In onze wijk doen we met meerdere kerken mee met dit prachtige initiatief. De kerken in Dieze organiseren in deze week elke dag een gebedsbijeenkomst, meestal aan het begin van de avond. De gebedsbijeenkomsten worden gehouden in verschillende kerkgebouwen en worden steeds geleid door twee voorgangers uit verschillende gemeenten. Op die manier krijgt de verbondenheid als kerken in Dieze optimaal gestalte. 

zo 15/01 10:00 uur - oecumenische vieringen
ma 16/01 19:00 uur - startviering Sionskerk
di 17/01 19:30 uur - bijeenkomkst VEG
wo 18/01 19:00 - gezinsviering LdH
do 19/01 19:30 - bijeenkomst opstandingskerk
vr 20/01 20:00 - 04:00 u - nacht van gebed YFC

Als gemeente doen we van harte mee met dit mooie en positieve initiatief. We nodigen u en jou uit voor de verschillende bijeenkomsten. Samen bidden verbindt: aan God aan, elkaar, aan de naaste voor wie we bidden en aan onszelf.

  

Meer nieuws:
- Op zoek naar ... jouw talent?
- ABC van de liturgie
- Kindernevendienst
- Overdenking januari 2017

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten