VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

24-09-2017, 10:00:00

Eredienst

meer

25-09-2017, 19:30:00

Kerkenraadsvergadering

meer

27-09-2017, 19:00:00

Gebedsmoment / Gesprekskring

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
Uitnodiging gesprekskring
23-09-2017, 08:37:40

De startzondag is achter de rug, en dus beginnen we een nieuw seizoen, ook van onze …… Gesprekskring. En ook nu, aan het begin van dit nieuwe seizoen geldt voor u en voor jou: meer dan welkom! 

Woensdag 27 september 
- 19.45 uur koffie,20.00 uur begin 

Ook dit seizoen werken we weer met een jaarthema: Leve de kerk!! ….. 

Dit jaarthema heeft een feestelijke toon en terecht: we vieren komend seizoen een jubileum als gemeente. Daarnaast bepaalt dit thema ons bij de kernvraag: wat is een levende gemeente, hoe word je dat en hoe blijf je dat? 

Elke maand komt in een maandthema een ander aspect van dit boeiende en veelzijdige jaarthema aan de orde. 
Het maandthema voor deze maand is “De gemeente als een bonte stoet van gelovigen”. Elk maandthema wordt belicht vanuit één of meerdere Bijbelgedeelten, ook is elke maand een “stem uit de praktijk” onderdeel van de avond.

Ter voorbereiding op het maandthema noemen we een aantal Bijbelgedeelten die je vast door kunt lezen en die op de avond aan de orde komen. 

- Romeinen 14 vers 1 t/m 6 en Romeinen 15 vers 1 t/m 7 
- Efeze 3 vers 14 t/m 21 
- Filippensen 2 vers 1 t/m 5 
- Johannes 17 vers 21 t/m 26. 

De stem uit de praktijk is de reactie van twee leden uit de Gemeente op de vraag hoe zij de veelkleurigheid van onze gemeente ervaren. 
 

 


Meer nieuws:
- Jaarthema
- Kerkproeverij - meer dan welkom
- Alpha-cursus
- Oriƫntatieavonden: wat is Vrij Evangelisch?
- NBG - Bijbelquiz (Zwolle)

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten