VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

27-03-2017, 19:30:00

Kerkenraadsvergadering

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
Overdenking maart 2017
19-03-2017, 19:49:09

 Gods hemelhoge Liefde
 
De lente komt er aan. De dagen worden weer langer, we kunnen weer meer naar buiten en de zon schijnt wat meer.
 
Als je buiten bent en het is mooi weer, een stralend blauwe lucht, dan kun je onder de indruk raken van de hoogheid van de hemel, van
de eindeloosheid van het blauw. En als er dan wolken  langs de hemel zeilen, wolken waar de zon om speelt , als je dat allemaal ziet en op je in laat werken, denk dan ook eens aan de liefde van God. En zing het mee met  Psalm 36: Hoe hoog is uw liefde Heer? Hemelhoog! Tot waar reikt uw trouw Heer? Tot in de wolken! Ken God - soms ook tegen de stem van je ervaring in - als de Trouwe die vol Liefde is.
 
Ik kwam het volgende lied tegen waarvan de tekst mij erg aanspreekt en dit wil ik graag met jullie delen. God is onvoorstelbaar. We kunnen ons geen voorstelling van God maken maar Hij kent ons en zorgt voor ons. Hopelijk nemen we dat gevoel mee het voorjaar in.
 
U bent eeuwig, steeds dezelfde
Vader God, U kent geen eind
Onbeperkt, U kent geen grenzen
Niemand is aan U gelijk
Vader God, U bent en blijft, onvoorstelbaar
 
Prijs Hem, Prijs Hem
Eer aan de Vader
Prijs Hem, Prijs Hem
Eer aan God
 
U bent hemelhoog verheven
Boven ons en onze tijd
God van nu en God van eeuwen
Heer, U blijft een groot geheim
Vader God, U bent en blijft onvoorstelbaar
 
 
Prijs Hem, Prijs Hem
Eer aan de Vader
Prijs Hem, Prijs Hem
Eer aan God
 
(Slot)
Wij zijn hier om U te prijzen
Velen zijn ons voorgegaan
Ook al zou ons lied verdwijnen
U bent God, U blijft bestaan


Meer nieuws:
- ABC van de liturgie
- Project 40-dagentijd
- Kindernevendienst

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten