VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

30-10-2016, 10:00:00

Eredienst

meer

31-10-2016, 20:00:00

Ledenvergadering (najaar)

meer

02-11-2016, 14:30:00

55+ middag

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
ABC van de liturgie
24-10-2016, 18:45:54

Uit de kapelgids: We hebben u beloofd het te hebben over de collecte deze keer. We komen hierop omdat we toe zijn aan de C van ons alfabet. Op het liturgisch centrum staan een collectezakkenstandaard met daarin uiteraard de collectezakken. De groene zakken zijn bedoeld voor de eerste collecte. De zwarte voor de tweede. Deze standaard is zo ontworpen dat hij met de preekstoel één geheel vormt. Dat is nu niet meer zichtbaar, maar in het verleden stond de standaard direct naast de preekstoel.

Inzameling van de gaven is onderdeel van iedere dienst. Dit gebruik heeft een bijbelse oorsprong. In het geheel van de liturgie heeft het ook een betekenis. We geven daarmee aan dat geloven in God ook gevolgen heeft voor je dagelijks leven. Het geld dat wij besteden, hebben we ook van God ontvangen. Daarnaast is de collecte in het tweede deel van de dienst. Dat is bewust omdat je je in dat deel van de dienst weer opmaakt om de wereld in te gaan. Het inzamelen van gaven voor diaconale doelen is daar een onderdeel van.Meer nieuws:
- Adventsproject 2016
- Kindernevendienst
- Overdenking november
- Grote najaar-schoonmaak 2016
- PR Commissie

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten