VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

24-06-2018, 10:00:00

Gezinsdienst / verwelkomingsdienst

meer

01-07-2018, 10:00:00

Eredienst

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
Rommelmarkt, open huis & verloting
01-06-2018, 09:21:44

Op zaterdag 16 juni is de jaarlijkse rommelmarkt! Een financiële actie ten bate van onze gemeente die tevens ontmoetingsplek en –moment is van de gemeente met de wijk en van de wijk met de gemeente. Mede gelet op onze visie op hoe we kerk willen zijn in de wijk geeft dit ontmoetingsaspect een bijzondere extra dimensie aan de rommelmarkt. Extra dimensie is ook dat een aantal organisaties waarmee we als VEG samenwerken en/of waarmee we ons vanuit onze gemeente verbonden weten, een plek hebben op onze rommelmarkt. De rommelmarktcommissie schrijft hier meer over.


In combinatie met de rommelmarkt organiseren we zoals elk jaar ook nu weer het open huis. De Kapel is de hele dag open, er is een zitje met koffie en thee voor wie binnenloopt en vooral… Er zijn gastvrije mensen met een luisterend oor. Wie iets vragen wie of iets delen wil is welkom. En of dat nu gaat om een vraag die iemand stellen wil of om een ervaring die iemand delen wil, alles is goed en elke vraag mag gesteld of elke opmerking mag gemaakt worden. Elk jaar weer maken meerdere mensen op verschillende manieren en om heel uiteenlopende redenen gebruik. 

We hopen op een bijzondere en samenbindende dag: verbindend tussen gemeenteleden onderling en ook verbindend vanuit de gemeente naar de wijk en omgekeerd.

Verloting!

Tijdens de rommelmarkt op 16 juni zal de trekking van onze jaarlijkse verloting zijn. Om iedereen de gelegenheid te geven om kans te  maken op mooie prijzen willen we de voorverkoop van loten starten op zondag 3 en 10 juni. Je kunt op die zondagen al loten kopen in de Kapel. De loten kosten € 3,50 per stuk, maar 3 loten voor €10.

 

Dus wil jij kans maken op prijzen koop dan alvast je loten!Meer nieuws:
- Kindernevendienst
- Overdenking juni
- Flessenactie #gietoan
- Jaarthema

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten