VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

23-05-2018, 19:00:00

Gebedsmoment

meer

27-05-2018, 14:00:00

Eredienst

meer

28-05-2018, 19:30:00

Kerkenraadsvergadering

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
VEG Zwolle 75 jaar
06-05-2018, 10:48:25

Leve de kerk - Onze gemeente bestaat dit jaar 75 jaar! 

Om precies te zijn: De Vrije Evangelische Gemeente is gesticht op 16 mei 1943 en heeft op 12 juni 1943 de erkenning als kerkgenootschap ontvangen. Anno 2018 is het niet meer zo van zelfsprekend dat een gemeente zo lang kan blijven bestaan en dus willen we deze mijlpaal niet zomaar voorbij laten gaan.Dus hebben we dit jaar gekozen voor het jaarthema ‘Leve de kerk’ en vieren we ons 75 jarige (albasten) jubileum op zondag 27 mei in grote dankbaarheid met een dienst. Deze dienst zal in de middag gehouden worden en begint met een (lunch) hapje en drankje. Het moet echt een feest gaan worden!

Een feest vier je niet alleen en dus zullen naast onze gemeenteleden, vrienden en VEG’s uit de regio ook andere gasten worden uitgenodigd, denk daarbij aan onze buren, organisaties waar we mee samenwerken en andere mensen waar we een warme band mee hebben. Tijdens de feestelijke dienst willen we God danken voor al onze zegeningen en hopen we te kunnen laten zien hoe wij nu na 75 jaar nog steeds een levende en levendige gemeente zijn. 

We hopen jullie allemaal op 27 mei te ontmoeten.Meer nieuws:
- Overdenking mei
- Kindernevendienst
- Flessenactie #gietoan
- Jaarthema

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten