VEG Zwolle

Diensten & activiteiten

26-02-2017, 10:00:00

Themadienst

meer

Welkom op de site van de VEG

 

In Zwolle is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Ze heeft een opvallende kapel aan de Hogenkampsweg. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we 'de Vrije Evangelischen' plaatsen? Op deze pagina vindt u hierover informatie. Naast dit artikel is er een artikel 'Wat doen wij', met daarin informatie over de activiteiten en diensten van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle.

Kerkgeschiedenis
In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een 'zelfstandige'(vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch). De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Reveil. In 1881 vormen een aantal van deze 'Vrije Evangelische Gemeenten' een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.

Kenmerkend
Naast alle verschillen die er zijn tussen de 34 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:
- iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben;
- in de gemeenten vraagt men naar elkaars 'persoonlijk geloof';
- iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten);
- er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden;
- ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen.

Hoe ging het hier in zwolle
De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden.

Samen met anderen
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'.

U bent er hartelijk welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten:  www.bondveg.nl/
 
Uitdagend thema jeugddienst Vrije Evangelische Gemeente Zwolle
05-02-2017, 07:52:19

De Vrije Evangelische Gemeente in Zwolle organiseert op zondag 12 februari en jeugddienst inde Kapel aan de Hogenkampsweg. Thema van de dienst is: “Durf jij anders te zijn?”
 
De dienst wordt geleid door Henk van Dam, vaste voorganger van de VEG. Muzikale medewerking wordt verleend door een speciaal voor deze dienst samengestelde band van jongeren, zowel van buitenaf als ook vanuit de gemeente. Stephan v.d. Plas leidt de muziek in deze dienst. Bijzonder onderdeel in de dienst is ruimte voor mensen die dat willen om te delen hoe je anders-zijn gestalte kunt geven. En er is een commitment-moment waarin mensen vanuit wat de dienst aanreikt concreet kunnen invullen hoe ze de komende week(uitdagend) anders willen zijn. Voor deze uitdagende en gevarieerde dienste  nodigt de VEG jongeren en ouderen van harte uit. Ook wie niet bij de  VEG of bij een andere kerk hoort mag zich deze morgen welkom weten.
 
De Vrije Evangelische Gemeente, gevestigd in de Kapel aan de Hogenkampsweg is een jonge, dynamische gemeente die de afgelopen 10 jaar een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Van een wat kleine, vergrijzende en naar binnen gerichte gemeente heeft de VEG zich ontwikkelt tot een gemeente die getalsmatig is gegroeid, waar jongeren en vooral jonge gezinnen met kinderen hun plek gevonden hebben en die in sterke mate gericht is op de wijk waar de gemeente is gevestigd.
 
Jongeren zijn één van de speerpunten voor de VEG. Vandaar ook de intensieve samenwerking met de interkerkelijke en internationale organisatie Youth for Christ die in de wijk samen met kerken volop actief is onder jongeren. In het totaalplaatje van heb bijzondere verhaal van deze gemeente past een jeugddienst als deze helemaal. Vanaf 9.30ur staat de Kapel open voor wie komen wil.
 
Na afloop is er een afterparty in informele sfeer en gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten.
 
 


Meer nieuws:
- Koffie-kinderen-kletsen
- ABC van de liturgie
- Kindernevendienst
- Overdenking februari 2017
- Overdenking januari 2017

Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten